Start a new topic
Solved

Personlige Makroer i Excel

 Hei, jeg har laget makroer i Excel som jeg har lagret i standard-malen (personal.xlsb). Når jeg skal lage en ny rapport fra menyen popper det opp flere vinduer!


2 people have this problem

Jeg har også opplevd dette?

Dette har med Excel å gjøre, det vil bli opprettet flere workbooks hvis man har personlige makroer. Vi støtter for tiden ikke dette, det betyr at man må fjerne slike fra personal.xlsb filen eller flytte filen når man bruker OSR.

Login or Signup to post a comment